Privacy verklaring

Privacy Statement

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van PUIK BORRELPLANK aan. PUIK BORRELPLANK is statutair gevestigd aan de Speenkruidstraat 9 in Berkel en Rodenrijs (2651 MT) te Berkel en Rodenrijs en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 72917334. PUIK BORRELPLANK is per e-mail te bereiken via info@puikborrelplank.nl en telefonisch via 06 270 65 340.

PUIK BORRELPLANK hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Daarom leggen we u in dit privacy statement uit welke gegevens we van u verwerken en waarom we dat doen. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien u niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dient u de website te verlaten.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

PUIK BORRELPLANK kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van PUIK BORRELPLANK, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of bestelformulier op de website aan PUIK BORRELPLANK verstrekt. PUIK BORRELPLANK kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam
Uw bedrijfsnaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
Uw IP-adres

WAAROM PUIK BORRELPLANK GEGEVENS NODIG HEEFT

PUIK BORRELPLANK verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt bent. Daarnaast kan PUIK BORRELPLANK uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG PUIK BORRELPLANK GEGEVENS BEWAART

PUIK BORRELPLANK bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 1 jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

PUIK BORRELPLANK verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van PUIK BORRELPLANK worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. PUIK BORRELPLANK gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

PUIK BORRELPLANK maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van PUIK BORRELPLANK bij Googlezoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan PUIK BORRELPLANK te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. PUIK BORRELPLANK heeft hier geen invloed op. PUIK BORRELPLANK heeft Google geen toestemming gegeven om via PUIK BORRELPLANK verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@puikborrelplank.nl. PUIK BORRELPLANK zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

PUIK BORRELPLANK neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van PUIK BORRELPLANK maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door PUIK BORRELPLANK verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met PUIK BORRELPLANK op via info@puikborrelplank.nl.

KLACHT INDIENEN

Indien u een klacht wil indienen over PUIK BORRELPLANK met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit bij ons melden door een mail te sturen naar info@puikborrelplank.nl. Ook kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hoe u dit dient te doen, treft u aan op de website autoriteitpersoonsgegevens

WIJZIGINGEN PRIVACY STATEMENT

Puik Borrelplank behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 13 maart 2019.